Historie klubu

Fotbalové mužstvo Dokes v roce 1911, 

Fotbalové mužstvo Dokes. Členové fotbalového družstva
v roce 1923, 
foto je z prostor bývalého přírodního divadla.

Založení klubu

Skončením II. světové války v květnu 1945 došlo k postupnému osídlování pohraničních území. Výjimkou nebylo ani město Doksy a tak již v září r. 1945 se sešli příznivci kopané v hotelu „Sysel“ (nyní „Bezděz“) a zde se uskutečnila ustavující schůze sportovního klubu Doksy (SK). Byl zvolen první výbor: předseda R. Havlík, sekretář Fr. Hloušek, zapisovatel J. Jablečník, pokladník V. Sysel, trenér A. Vinterlink. Tím začala 60 – ti letá éra dokské kopané, jejíž činnost je od této chvíle dokladována v kronice oddílu. Kronika byla vedena převážně velmi pečlivě a podrobně, někdy velmi jednoduše, bohužel několik let neexistují záznamy vůbec. Bylo proto nutné některé informace získat od dosud žijících pamětníků a proto žádáme o pochopení, pokud došlo k některým možným nepřesnostem.

Postupné změny názvu

Jak již bylo výše uvedeno, bylo o názvu fotbalového klubu rozhodnuto v září 1945 a sice SK Doksy (Sportovní klub) a zároveň bylo ve stanovách zakotveno, že dle zájmu mohou být  ustaveny i další tzv. sportovní odbory a tak byly v lednu 1946 založeny tyto: házená, tenis, volejbal a jejich zástupci se stali členy výboru Sportovního klubu. Později si odbory ustavily vlastní výbory. Vedle Sportovního klubu Doksy existoval ve městě samostatně i Sokol, Jachting a Šachy a tyto spolupracovaly s SK.

Na valné hromadě dne 5. ledna 1947 byl zvolen nový výbor klubu v čele s J. Králem a v dubnu téhož roku převzal funkci předsedy Fr. Bázner.

Dne 17. 7. 1948 se konala výborová schůze SK Doksy a Sokola a došlo prakticky ke sjednocení tělovýchovy pod jednotný název Sokol Doksy.

V roce 1952 je v kronice uváděn název oddílu kopané STS Doksy a od roku 1953 Dynamo Doksy, v současné době je oficielní název Tělovýchovná jednota Doksy – oddíl kopané.